Tiedote tulevien ykkösten huoltajille

Sivistyskeskus on tehnyt alustavan koulupaikkajaon vuonna 2012 syntyneiden lasten koulun aloitusta varten. Oppilaat on sijoitettu kouluihin lähikouluperiaatteen mukaisesti.


Julkisesti